Citat och ordspråk om ensamhet

Här hittar du en samling citat om ensamhet och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om ensamhet. Alla citat om ensamhet är på svenska.

Ensamheten är ett trevligt ställe att besöka, men ett dåligt ställe att stanna på.
Ensamheten är som sten på ett stormigt hav.
Ensamheten kan inte mätas i antalet kilometer mellan en människa och hennes medmänniskor.
Jag har aldrig hittat något sällskap som varit lika sällskapligt som ensamheten.