Citat och ordspråk om affärer

Här hittar du en samling citat om affärer och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om affärer. Alla citat om affärer är på svenska.

Ät och drick med din vän, men gör inga affärer med honom.
I affärer finns ingen vänskap.