Citat och ordspråk om allvarligt

Här hittar du en samling citat om allvarligt och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om allvarligt. Alla citat om allvarligt är på svenska.

Tag inte livet alltför allvarligt. Du kommer i alla fall aldrig ifrån det levande.