Citat och ordspråk om arme

Här hittar du en samling citat om arme och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om arme. Alla citat om arme är på svenska.

Det finns en sak som är starkare än världens alla arméer, och det är en idé vilkens tid är inne.