Citat och ordspråk om stark

Här hittar du en samling citat om stark och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om stark. Alla citat om stark är på svenska.

Den som är stark måste vara snäll.
Det finns en sak som är starkare än världens alla arméer, och det är en idé vilkens tid är inne.
Låt därför livet bära med sig vad det vill, och låt mig vara stark nog att ta emot vad det bjuder.
Man får starkare ben i uppförsbacke.