Citat och ordspråk om barndom

Här hittar du en samling citat om barndom och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om barndom. Alla citat om barndom är på svenska.

Har jag lyckats förgylla en enda dyster barndom så är jag nöjd.