Citat och ordspråk om begär

Här hittar du en samling citat om begär och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om begär. Alla citat om begär är på svenska.

Stort begär är ändlös fattigdom.