Citat och ordspråk om fattigdom

Här hittar du en samling citat om fattigdom och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om fattigdom. Alla citat om fattigdom är på svenska.

Fattigdom består i att känna sig fattig.
Fattigdom och kärlek låter sig svårligen dölja.
Stort begär är ändlös fattigdom.