Citat och ordspråk om bekymmer

Här hittar du en samling citat om bekymmer och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om bekymmer. Alla citat om bekymmer är på svenska.

Glöm dina bekymmer i morgon kommer nya.
Hemligheten med att skaffa sig bekymmer är att bara tänka på sig själv.