Citat och ordspråk om hemligheter

Här hittar du en samling citat om hemligheter och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om hemligheter. Alla citat om hemligheter är på svenska.

Att känna glädje över annans glädje det är hemligheten med lycka.
Att leta efter självsäkerhet är avsikten att sprida dina hemligheter.
En av hemligheterna med livet är att kunna förvandla stötestenar till stenar att kliva på.
Hemligheten med att förbli ung ligger i att leva hederligt, äta långsamt och ljuga om sin ålder.
Hemligheten med att skaffa sig bekymmer är att bara tänka på sig själv.
Tala en vän tillrätta i hemlighet, men beröm honom inför andra.