Citat och ordspråk om benen

Här hittar du en samling citat om benen och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om benen. Alla citat om benen är på svenska.

Där det är kärlek så drar benet foten.
Det man inte har i huvudet, får man ha i benen.