Citat och ordspråk om huvudet

Här hittar du en samling citat om huvudet och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om huvudet. Alla citat om huvudet är på svenska.

Det man inte har i huvudet, får man ha i benen.