Citat och ordspråk om besvikna

Här hittar du en samling citat om besvikna och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om besvikna. Alla citat om besvikna är på svenska.

Vi föds gråtande, lever klagande och dör besvikna.