Citat och ordspråk om klagande

Här hittar du en samling citat om klagande och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om klagande. Alla citat om klagande är på svenska.

Vi föds gråtande, lever klagande och dör besvikna.