Citat och ordspråk om betraktare

Här hittar du en samling citat om betraktare och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om betraktare. Alla citat om betraktare är på svenska.

När du förändrar ditt sätt att betrakta saker förändras de saker du betraktar.
Skönheten sitter i betraktarens öga.