Citat och ordspråk om djävulen

Här hittar du en samling citat om djävulen och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om djävulen. Alla citat om djävulen är på svenska.

Den djävulen ger ett ämbete, ger han också ett ombud att sköta det.
Djävulen gömmer sig i detaljerna.