Den djävulen ger ett ämbete, ger han också ett ombud att sköta det.
Fler kategorier