Citat och ordspråk om eko

Här hittar du en samling citat om eko och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om eko. Alla citat om eko är på svenska.

Vänliga ord kan vara korta och enkla att uttala, men dess eko är sannerligen ändlöst.