Citat och ordspråk om eko


Vänliga ord kan vara korta och enkla att uttala, men dess eko är sannerligen ändlöst.