Citat och ordspråk om vänligt

Här hittar du en samling citat om vänligt och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om vänligt. Alla citat om vänligt är på svenska.

Ett vänligt ord är som en vårdag.
Ett vänligt ord kan hålla en varm hela vintern.
Vänliga ord kan vara korta och enkla att uttala, men dess eko är sannerligen ändlöst.
Vänlighet är den gyllene kedja av vilken samhället hålls ihop.