Citat och ordspråk om eld

Här hittar du en samling citat om eld och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om eld. Alla citat om eld är på svenska.

Den, som vill ha eld, han söker under askan.
Flirt är ett försök att leka med elden utan att brinna upp.