Citat och ordspråk om flirt

Här hittar du en samling citat om flirt och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om flirt. Alla citat om flirt är på svenska.

Flirt är ett försök att leka med elden utan att brinna upp.