Citat och ordspråk om emil i lönneberga

Här hittar du en samling citat om emil i lönneberga och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om emil i lönneberga. Alla citat om emil i lönneberga är på svenska.

Det gjorde jag väl av min godhet’, sa Emil, och det blev så gott som ett ordspråk i Lönneberga efteråt.
Ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mera kärlek, så kommer folkvettet av sig själv.