Citat och ordspråk om ordspråk

Här hittar du en samling citat om ordspråk och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om ordspråk. Alla citat om ordspråk är på svenska.

Det gjorde jag väl av min godhet’, sa Emil, och det blev så gott som ett ordspråk i Lönneberga efteråt.