Citat och ordspråk om enighet

Här hittar du en samling citat om enighet och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om enighet. Alla citat om enighet är på svenska.

Enighet ger styrka.