Citat och ordspråk om erfarenhet

Här hittar du en samling citat om erfarenhet och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om erfarenhet. Alla citat om erfarenhet är på svenska.

Erfarenhet är det namn alla ger sina misstag.
Erfarenheten gör dig klok, sällan rik.
Fråga hellre en erfaren än en lärd.
Gott omdöme beror på erfarenhet, och erfarenhet får man på grund av dåligt omdöme.