Citat och ordspråk om omdöme

Här hittar du en samling citat om omdöme och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om omdöme. Alla citat om omdöme är på svenska.

Gott omdöme beror på erfarenhet, och erfarenhet får man på grund av dåligt omdöme.