Citat och ordspråk om fälla

Här hittar du en samling citat om fälla och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om fälla. Alla citat om fälla är på svenska.

Om vi dömer andra efter deras brister, då faller vi i en fälla.