Citat och ordspråk om fånga

Här hittar du en samling citat om fånga och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om fånga. Alla citat om fånga är på svenska.

Vänta inte på speciella tillfällen. Fånga de vanliga stunderna och gör dem extraordinära.