Citat och ordspråk om tillfällen

Här hittar du en samling citat om tillfällen och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om tillfällen. Alla citat om tillfällen är på svenska.

Vänta inte på speciella tillfällen. Fånga de vanliga stunderna och gör dem extraordinära.