Citat och ordspråk om farligt

Här hittar du en samling citat om farligt och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om farligt. Alla citat om farligt är på svenska.

Att leva är farligt - man kan dö - men ingen vet om det är farligt att dö.
En man utan skugga är en farlig man.
Om man inte gör någonting som är dåligt för en blir livet tråkigt. Så vad ska man göra? Allt som är njutbart är farligt.