Citat och ordspråk om skugga

Här hittar du en samling citat om skugga och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om skugga. Alla citat om skugga är på svenska.

En enda solstråle är nog för att driva bort många skuggor.
En man utan skugga är en farlig man.
Ett liv utan sorg är som en målning utan skuggor.
Man kan inte kämpa ihjäl en skugga, den dödar man med ljus.