Citat och ordspråk om fiskar

Här hittar du en samling citat om fiskar och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om fiskar. Alla citat om fiskar är på svenska.

Bara döda fiskar följer med strömmen
Man ska inte lära fisken simma.