Citat och ordspråk om simma

Här hittar du en samling citat om simma och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om simma. Alla citat om simma är på svenska.

Man ska inte lära fisken simma.