Citat och ordspråk om föräldrar

Här hittar du en samling citat om föräldrar och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om föräldrar. Alla citat om föräldrar är på svenska.

När ett barn har vuxit upp är det dags för föräldrarna att lära sig stå på egna ben.
Vår herre har ordnat det så vist, att barn gärna lägger sig till med de åsikter som irriterar deras föräldrar mest.