Citat och ordspråk om försiktighet

Här hittar du en samling citat om försiktighet och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om försiktighet. Alla citat om försiktighet är på svenska.

Försiktighet är visdomens moder.