Citat och ordspråk om visdom

Här hittar du en samling citat om visdom och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om visdom. Alla citat om visdom är på svenska.

En mans visdom sitter i hjärnan, inte i hans gråa hår.
Försiktighet är visdomens moder.
Kunskapen är stolt över att den vet så mycket. Visdomen är ödmjuk över att den inte vet mer.
Plikten är angenäm först när den är gjord.
Smärta är visdomens fader och kärleken dess moder.
Visdomen är ödmjuk över att den inte vet mer.