Citat och ordspråk om första

Här hittar du en samling citat om första och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om första. Alla citat om första är på svenska.

Den första kärleken glömmer man aldrig.