Citat och ordspråk om förstöra

Här hittar du en samling citat om förstöra och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om förstöra. Alla citat om förstöra är på svenska.

En liten insekt är tillräckligt för att förstöra ett helt land.