Citat och ordspråk om insekt

Här hittar du en samling citat om insekt och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om insekt. Alla citat om insekt är på svenska.

En liten insekt är tillräckligt för att förstöra ett helt land.
En liten termit kan förstöra ett tak.