Citat och ordspråk om förtvivlan

Här hittar du en samling citat om förtvivlan och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om förtvivlan. Alla citat om förtvivlan är på svenska.

Förtvivlad gick tillsammans med en hopplös.