Citat och ordspråk om hopplöshet

Här hittar du en samling citat om hopplöshet och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om hopplöshet. Alla citat om hopplöshet är på svenska.

Förtvivlad gick tillsammans med en hopplös.