Citat och ordspråk om frestelse

Här hittar du en samling citat om frestelse och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om frestelse. Alla citat om frestelse är på svenska.

Äktenskapet är populärt därför att det förenar maximum av frestelse med maximum av tillfälle.
Det är en sak att bli frestad, men en helt annan att falla för den.
Jag kan motstå allt utom frestelse.