Citat och ordspråk om populärt

Här hittar du en samling citat om populärt och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om populärt. Alla citat om populärt är på svenska.

Äktenskapet är populärt därför att det förenar maximum av frestelse med maximum av tillfälle.
Det är viktigt att vara populär. Annars tycker folk kanske inte om en.