Citat och ordspråk om fryser

Här hittar du en samling citat om fryser och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om fryser. Alla citat om fryser är på svenska.

Jag fryser om dina händer, när du ler blir jag varm av dig.