Citat och ordspråk om varmt

Här hittar du en samling citat om varmt och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om varmt. Alla citat om varmt är på svenska.

Jag fryser om dina händer, när du ler blir jag varm av dig.
Kalla händer, varmt hjärta.