Citat och ordspråk om fynd

Här hittar du en samling citat om fynd och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om fynd. Alla citat om fynd är på svenska.

Ett fynd är något du inte har användning för till ett pris du inte kan motstå.