Citat och ordspråk om pris

Här hittar du en samling citat om pris och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om pris. Alla citat om pris är på svenska.

Ett fynd är något du inte har användning för till ett pris du inte kan motstå.