Citat och ordspråk om gärningar

Här hittar du en samling citat om gärningar och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om gärningar. Alla citat om gärningar är på svenska.

En liten gärning är bättre än en stor ogärning.
Livet skall räknas i gärningar och inte i dagars tal.