Citat och ordspråk om tal

Här hittar du en samling citat om tal och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om tal. Alla citat om tal är på svenska.

Det finns inte mycket som kräver så noggranna förberedelser som ett improviserat tal.
En kyss är ett vackert knep som naturen skapat för att hejda talet när ord blir överflödiga.
Livet skall räknas i gärningar och inte i dagars tal.
Mod är det som behövs för att ställa sig upp och tala; mod är också det som behövs för att sitta ned och lyssna.
Vad ett tal saknar i djup har det ofta i längd.