Citat och ordspråk om geni

Här hittar du en samling citat om geni och även andra intressanta visdomsord, talesätt och ordspråk om geni. Alla citat om geni är på svenska.

Om förvirring är första steget mot kunskap så måste jag vara ett geni.